Πρόκειται για κακοήθες νεόπλασμα…

Το Μελάνωμα που προέρχεται από τα μελανινοκύτταρα, η συχνότητα του οποίου συνεχώς αυξάνεται. Συνήθως εντοπίζεται στο δέρμα. Είναι το συχνότερο κακοήθες νόσημα στις γυναίκες ηλικίας 25-29 ετών και το δεύτερο συχνότερο μετά τον καρκίνο του μαστού σε γυναίκες ηλικίας 30-35 ετών.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πολλές φορές οδηγούν στην ίαση των βλαβών.

Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι:

 • Ανοιχτόχρωμο δέρμα
 • Άτυποι σπίλοι σε προστατευμένες και ακάλυπτες περιοχές του δέρματος
 • Ιστορικό μελανώματος
 • Οικογενειακό ιστορικό άτυπων σπίλων ή μελανώματος
 • Ιστορικό ηλιακού εγκαύματος
 • Συγγενείς μελανινοκυτταρικοι σπίλοι

Πρώιμες εκδηλώσεις όπως αύξηση του μεγέθους ή αλλαγή του χρώματος ή του σχήματος ενός σπίλου καθώς και κνησμός, ευαισθησία και αιμορραγία πρέπει να σας οδηγήσουν άμεσα στον δερματολόγο σας.

Μελάνωμα

Το μελάνωμα αποτελεί κακοήθη όγκο που προέρχεται από μελανοκύτταρα του χοριο-επιδερμικού ορίου. Παρουσιάζεται κυρίως στο δέρμα αλλά μπορεί να εντοπιστεί και στους βλεννογόνους, στους οφθαλμούς και στις μήνιγγες. Προσβάλλει κυρίως τη λευκή φυλή και η μέση ηλικία διάγνωσης υπολογίζεται στα 55 έτη, ενώ προσβάλλει ταυτόχρονα και τα δύο φύλα.

Μελάνωμα: ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

 • Έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία
 • Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά
 • Φωτότυποι κατά Fitzpatrick I και ΙΙ
 • Μεγάλος αριθμός μελανοκυτταρικών ή ύπαρξη δυσπλαστικών σπίλων
 • Μεγάλοι σε μέγεθος συγγενείς σπίλοι
 • Ιστορικό μελανώματος
 • Οικογενειακό ιστορικό μελανώματος
 • Κληρονομική μετάλλαξη στα γονίδια CDK4 και CDKN2A
 • Χeroderma pigmentosum

Ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά του μελανώματος

Στους συνηθισμένους κλινικούς τύπους, η βιολογική εξέλιξη του μελανώματος διακρίνεται σε δύο φάσεις:

Οριζόντια φάση ανάπτυξης: τα καρκινικά κύτταρα εξαπλώνονται περιφερικά ή οριζόντια κατά μήκος της βασικής στιβάδας της επιδερμίδας και του θηλώδους χορίου, σχηματίζοντας κλινικώς μία μελαγχρωματική κηλίδα ή πλάκα που επεκτείνεται ασύμμετρα. Η φάση αυτή είναι μακροχρόνια και διαρκεί από μήνες έως έτη.

Κάθετη φάση ανάπτυξης:ακολουθεί τη φάση οριζόντιας εξάπλωσης και χαρακτηρίζεται από τη διήθηση του βαθύτερου χορίου και του υποδόριου λίπους. Κλινικώς με τη μορφή ενός οζιδίου το οποίο σχηματίζεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, συγκριτικά με την προηγούμενη φάση, και στο οποίο τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται καθέτως, διηθώντας τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Η διήθηση αυτή αυξάνει τη πιθανότητα μεταστατικής διασποράς του όγκου και επιβαρύνει την πρόγνωση.

Με βάση τα ιστογενετικά χαρακτηριστικά διακρίνονται τέσσερις τύποι μελανώματος:

 1. Επιφανειακώς επεκτεινόμενο μελάνωμα
 2. Οζώδες μελάνωμα
 3. Μελάνωμα τύπου κακοήθους φακής
 4. Μελάνωμα των άκρων

Ποια είναι τα συμπτώματα του μελανώματος;

Όταν σε έναν σπίλο (ελιά) αλλάξει η υφή, το χρώμα και το μέγεθός του τότε θα πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα στο δερματολόγο μας.

Έχει οριστεί από την ιατρική κοινότητα η «ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ» από τα πέντε πρώτα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου (ADCDE),ώστε να υπάρχει ένας εύκολος οδηγός παρακολούθησης πρώιμων συμπτωμάτων πιθανού μελανώματος.

Α (asymmetry=Aσυμμετρία)

Β (border= όριο)

C (color=χρώμα)

D (diameter=διάμετρος)

Ε (evolving=αλλαγή)

Ποιοι είναι οι  παράγοντες που συντελούν στον χαρακτηρισμό του σπίλου έως επικίνδυνο;

Μελάνωμα και διάγνωση

Οι άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου πρέπει να εξετάζονται τακτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους. Εάν υπάρχει ιστορικό κληρονομικότητας ή ακόμη και πολλές ελιές στο σώμα θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά και να γίνεται χαρτογράφηση σπίλων, μία εξέταση στην οποία ο γιατρός παρακολουθεί με ακρίβεια οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή.

TΙ είναι η Χαρτογράφηση σπίλων

Η ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων αποτελεί το πλέον σημαντικό μέσο πρόληψης και ελέγχου των δερματικών σπίλων. Η τεχνολογία στα χέρια μιας εξειδικευμένης και έμπειρης στη δερματοσκόπηση δερματολόγου (Dermoscopy Diploma, Medical University of Graz, Austria) δίνει τη δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης του μελανώματος σε πολύ αρχικό στάδιο. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται δερματοσκόπιο υψηλής ανάλυσης καθώς επίσης και πολωμενο φως το οποίο δίνει τη δυνατότητα να «φωτογραφίζει» σε βάθος τους σπίλους δίνοντας πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Η εξέταση αυτή βοηθά τον γιατρό στην παρακολούθηση των σπίλων στον χρόνο και στη σύγκριση τους σε βάθος χρόνων παρατηρώντας με μεγάλη λεπτομέρεια οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χαρτογράφησης σπίλων;

Η ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων είναι απαραίτητη στις παρακάτω κυρίως περιπτώσεις:

 • Όταν υπάρχει ιστορικό μελανώματος
 • Όταν υπάρχουν πολλαπλοί σπίλοι
 • Όταν υπάρχει ιστορικό εγκαυμάτων
 • Όταν υπάρχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Πως γίνεται η εξέταση σπίλων στο ιατρείο;

Στην πρώτη επίσκεψη εξετάζουμε ολοσωματικά τον ασθενή, τόσο με γυμνό μάτι, όσο και με δερματοσκόπιο. Στην περίπτωση που εντοπίσουμε κάποια βλάβη με χαρακτηριστικά μελανώματoς προχωράμε στην αφαίρεσή της.

Όταν δεν υπάρχει μία τέτοια βλάβη προχωράμε  στην ψηφιακή απεικόνιση σπίλων η οποία περιλαμβάνει δύο στάδια:

 1. Στο πρώτο στάδιο έχουμε την Κλινική Ολοσωματική φωτογράφηση. Η φωτογράφηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την παρακολούθηση καθώς μέσω της τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα της σύγκρισης με τις κλινικές φωτογραφίες που θα τραβήξουμε στο επόμενο διάστημα ώστε να εντοπίσουμε πιθανές καινούριες αλλοιώσεις που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες επισκέψεις
 2. Δερματοσκοπική απεικόνιση: Στη φάση αυτή απεικονίζουμε δερματοσκοπικά όλους τους σπίλους που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από δύο χιλιοστά και τους καταχωρούμε τοπογραφικά με τη βοήθεια του λογισμικού. Είναι το λογισμικό του προγράμματος που μας βοηθάει να κάνουμε συγκριτική αξιολόγηση και να παρατηρήσουμε αν κάποια βλάβη σε σπίλο διαφέρει σε πρότυπο από τις υπόλοιπες.

Η παραπάνω αξιολόγηση βασίζεται στο γεγονός ότι οι σπίλοι του ίδιο ατόμου έχουν παρόμοιο δερματοσκοπικό πρότυπο ενώ το μελάνωμα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποια βλάβη ο γιατρός μας θα αποφασίσει αν πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα ή να οριστεί επανέλεγχος μετά από μικρό χρονικό διάστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας