Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, η Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Βασιλική Καραμποΐκη έχει συμβάλει σε ερευνητικές εργασίες που έχουν εκδοθεί σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Επίσης, έχει συμμετάσχει ενεργά σε μια ευρεία σειρά από συνέδρια και ειδικευμένα σεμινάρια, και έχει διακριθεί με τις ομιλίες της σε επιστημονικά συνέδρια δερματολογίας.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

 

2014

International Short Course on Dermoscopy. Medical University of Graz Austria


 

2016

Chemical Peeling workshop (Swiss Group) for esthetic Dermatology & Skincare, Basil Switzerland


 

2016-2018

Msc in Dermoscopy and Preventative Dermatoscopy Graz Austria (Basic Dermoscopy Course)


 

2017

October CFA Amsterdam(Clinical Facial Anatomy, Dissection and Live injection Course)


 

2019

November International meeting, Skintech peelings and Injections, Barcelona


Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας