Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας!

Λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας με το περιβάλλον και ταυτόχρονα, ως προστατευτικός φραγμός προφυλάσσοντας μας από πιθανούς εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες.

Το δέρμα μας αντανακλά την κατάσταση ολόκληρου του οργανισμού μας, επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής μας, είναι το φυσικό μας “ένδυμα”!

Η υγεία του δέρματος μας είναι καθοριστικός παράγοντας για την εμφάνιση μας και επιδρά σημαντικά στη διάθεσή μας ή ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας.

Η κατανόηση της λειτουργίας του δέρματος, η γνώση των εξειδικευμένων κυττάρων και δομών του, όπως και του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας, εξασφαλίζει τη σωστή αντιμετώπιση κάθε προβλήματος ή πάθησης του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας