Κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς…

ο δερματολόγος θα αξιολογήσει ένα σύνολο παραμέτρων που αφορούν το χρώμα, την υφή, τη διήθηση των σπίλων και  λοιπών στοιχείων που υπάρχουν στο δέρμα.

Οι καθημερινές συνήθειες, το επάγγελμα, τα hobbies, η κληρονομικότητα, αποκαλύπτονται στα μάτια του δερματολόγου μέσα από τα ίχνη που αφήνουν στο δέρμα και του επιτρέπουν να κατατάξει τον ασθενή και να τον καθοδηγήσει σωστά τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της θεραπείας.

Η δερματοσκόπηση είναι μία μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος εξέτασης του δέρματος. Γίνεται με τη χρήση ειδικού οργάνου, του δερματοσκοπίου που με ειδικό φωτισμό και μεγέθυνση αποκαλύπτει χρωματοδομές, πρότυπα μη ορατά δια γυμνού οφθαλμού.

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για την εξέταση των σπίλων και πολλών μελαγχρωματικών αλλοιώσεων του δέρματος. Δίνει δε τη δυνατότητα στον γιατρό να διαγνώσει το μελάνωμα και πολλές άλλες καταστάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης εκτιμάται τόσο η γενική δερματοσκοπική δομή όσο και τα εντοπισμένα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά.

Η χρήση της δερματοσκόπησης επεκτείνεται πλέον εκτός από τη διάγνωση, στην επιλογή θεραπείας και στην παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς.

Ανακαλύψτε την ειρήνη του νου γνωρίζοντας την υγεία του δέρματός σας μέσω της δερματοσκόπησης – κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας