Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

 


 

Μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ)

 


 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής (ΕΕΔΧ)

 


 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης (ΕΛΕΔΕ)

 


 

Μέλος της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων / Αφροδισιολόγων (ΕΕΕΔΑ)

 


 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV)

 


 

Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Δερματοσκόπησης (IDS)

 


Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας