Ο έρπης των γεννητικών οργάνων οφείλεται…

κατά κύριο λόγο στον ερπητοϊό τύπου 2 και λιγότερο συχνά στον ερπητοϊό τύπου 1. Οι άνθρωποι είναι οι μόνοι ξενιστές στη φύση.

Η μετάδοση γίνεται μέσω στενής επαφής με φορέα. Η μετάδοση του HSV-2 γίνεται κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής, ενώ o HSV-1 μεταδίδεται κυρίως με το σάλιο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία προκαλώντας επιχείλιο έρπητα.

Η θεραπεία τοπική και συστηματική αποσκοπεί στην καταστολή του πολλαπλασιασμού του ιού. Στόχος επίσης είναι η μείωση των επεισοδίων και η σωστή καθοδήγηση του ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας