Είναι χρόνια υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης δερματοπάθεια η οποία προσβάλλει το 5%-20% των παιδιών. Υπάρχουν συγκεκριμένα γονίδια που εμπλέκονται στη νόσο