Είναι χρόνια υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης δερματοπάθεια η οποία προσβάλλει το 5%-20% των παιδιών. Υπάρχουν συγκεκριμένα γονίδια που εμπλέκονται στη νόσο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας