Εξέταση & Δερματοσκόπηση Σπίλων

Κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς ο δερματολόγος θα αξιολογήσει ένα σύνολο παραμέτρων που αφορούν το χρώμα, την υφή, τη διήθηση των σπίλων και  λοιπών στοιχείων που υπάρχουν στο δέρμα.

Οι καθημερινές συνήθειες, το επάγγελμα, τα hobbies, η κληρονομικότητα, αποκαλύπτονται στα μάτια του δερματολόγου μέσα από τα ίχνη που αφήνουν στο δέρμα και του επιτρέπουν να κατατάξει τον ασθενή και να τον καθοδηγήσει σωστά τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της θεραπείας.

Η δερματοσκόπηση είναι μία μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος εξέτασης του δέρματος. Γίνεται με τη χρήση ειδικού οργάνου, του δερματοσκοπίου που με ειδικό φωτισμό και μεγέθυνση αποκαλύπτει χρωματοδομές, πρότυπα μη ορατά δια γυμνού οφθαλμού.

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για την εξέταση των σπίλων και πολλών μελαγχρωματικών αλλοιώσεων του δέρματος. Δίνει δε τη δυνατότητα στο γιατρό να διαγνώσει το μελάνωμα και πολλές άλλες καταστάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης εκτιμάται τόσο η γενική δερματοσκοπική δομή όσο και τα εντοπισμένα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά.

Η χρήση της δερματοσκόπησης επεκτείνεται πλέον εκτός από τη διάγνωση, στην επιλογή θεραπείας και στην παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς.

Χαρτογράφηση Σπίλων

Η χαρτογράφηση σπίλων είναι η τεχνική εκείνη με την οποία καταγράφονται και φωτογραφίζονται τόσο μακροσκοπικά όσο και μικροσκοπικά όλοι οι σπίλοι του σώματος.

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία και αποθήκευση αυτών βάσει ενός λογισμικού το οποίο θα μας επιτρέψει μελλοντικά να δούμε οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στους χαρτογραφημένους σπίλους.

Η ολόσωμη φωτογράφηση είναι χρήσιμη στους ασθενείς που έχουν υψηλό ρίσκο εμφάνισης μελανώματος, δηλαδή σε ασθενείς με πολλαπλούς σπίλους και ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος. Η ολόσωμη φωτογράφηση επιτρέπει την εντόπιση μικρών αλλαγών και νέων βλαβών κατά την επανεξέταση του ασθενούς υψηλού κινδύνου οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν στην αρχική εξέταση.

Μαζί με τη χαρτογράφηση συνιστούν για τις ενδεδειγμένες περιπτώσεις ασθενών ολοκληρωμένη μέθοδο παρακολούθησης /πρόληψης και συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος.

Αυτοεξέταση

Όλα τα άτομα πρέπει να αυτοεξετάζονται και να παρατηρούν οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στους σπίλους και να αναφέρονται στον δερματολόγο τους.

Ιδιαίτερα τα άτομα με ανοιχτόχρωμους φωτότυπους και αρκετούς σπίλους, τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος, άτομα που έχουν υποστεί πολλά ηλιακά εγκαύματα, άτομα που έχουν κάνει solarium πρέπει όχι μόνο να αυτοεξετάζονται αλλά να ελέγχονται από τον δερματολόγο τους κάθε έξι μήνες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας