Η χαρτογράφηση σπίλων είναι η τεχνική εκείνη…

με την οποία καταγράφονται και φωτογραφίζονται τόσο μακροσκοπικά όσο και μικροσκοπικά όλοι οι σπίλοι του σώματος.

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία και αποθήκευση αυτών βάσει ενός λογισμικού το οποίο θα μας επιτρέψει μελλοντικά να δούμε οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στους χαρτογραφημένους σπίλους.

Η ολόσωμη φωτογράφηση είναι χρήσιμη στους ασθενείς που έχουν υψηλό ρίσκο εμφάνισης μελανώματος, δηλαδή σε ασθενείς με πολλαπλούς σπίλους και ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος. Η ολόσωμη φωτογράφηση επιτρέπει την εντόπιση μικρών αλλαγών και νέων βλαβών κατά την επανεξέταση του ασθενούς υψηλού κινδύνου οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν στην αρχική εξέταση.

Μαζί με τη χαρτογράφηση συνιστούν για τις ενδεδειγμένες περιπτώσεις ασθενών ολοκληρωμένη μέθοδο παρακολούθησης /πρόληψης και συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος.

Σπίλοι εξέταση σπίλων στο ιατρείο
Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας