Στο χώρο που στεγάζεται το Aboutskin σεβαστήκαμε την αρχιτεκτονική του οικήματος και καταφέραμε με προσεκτικές διακοσμητικές παρεμβάσεις, Τέχνη και Επιστήμη να συνυπάρχουν σε αρμονία.

Στα πλαίσια της ολιστικής μας αντίληψης για την υγεία και την ομορφιά του δέρματος θέλουμε τόσο εμείς που εργαζόμαστε όσο και όσοι μας επισκέπτονται να αισθάνονται την ηρεμία, τη φροντίδα και την προσοχή που σε όλους αξίζει.

Με τιμές προσαρμοσμένες στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις της εποχής, προσφέρονται υπηρεσίες που αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και την αποκατάσταση προβλημάτων του δέρματος καθώς επίσης και την αναζωογόνησή του.