Η οποιαδήποτε δερματολογική επέμβαση  προϋποθέτει τη διάγνωση της φύσης της βλάβης (καλοήθης ή κακοήθης) από το δερματολόγο. Αυτός θα κρίνει αν πρέπει να προηγηθεί ή όχι βιοψία και θα επιλέξει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

  • Καυτηριασμός με Laser CO2
  • Καυτηριασμός με διαθερμοπηξία
  • Καυτηριασμός με κρυοπηξία
  • Βιοψία δερματικής βλάβης
  • Αφαίρεση σπίλων