Τα κονδυλώματα είναι η πιο συνηθισμένη κλινική εκδήλωση…

της λοίμωξης από τους ΗPV στην πρωκτογεννητική περιοχή. Προκαλείται από τους χαμηλού κινδύνου HPV 6 και 11 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%. Είναι μικρές θηλωματώδεις βλάβες της γεννητικής και περιπρωκτικής περιοχής και εμφανίζονται κυρίως σε άτομα 18-35 ετών. Κανένα θεραπευτικό σχήμα δεν εκριζώνει τη λοίμωξη από τους HPV αλλά υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης όπου στόχος είναι τόσο η αφαίρεση των κονδυλωμάτων όσο και η ενεργοποίηση της άμυνας του οργανισμού.

Συνήθεις μέθοδοι θεραπείας από τον δερματολόγο-αφροδισιολόγο είναι:

  • Ειδικές φαρμακευτικές κρέμες και διαλύματα
  • Κρυοθεραπεία
  • Διαθερμοπηξία
  • Laser CO2
CCP 8141 1024x680 - Κονδυλώματα
Protroph icon - Κονδυλώματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για το ραντεβού σας